La població de Prades es troba en un altiplà d’uns 950 m sobre el nivell del mar al centre del massís muntanyós conegut com Muntanyes de Prades, que forma part de la Serralada Prelitoral Catalana i és un dels accidents muntanyosos més importants del sud de Catalunya. El seu terme te una extensió de 3.300 ha, que s’orienta en direcció NE-SW, i la seva alçada màxima es troba al Tossal de la Baltasana a 1.203 m d’altura, el qual constitueix un vèrtex geodèsic de primer ordre i el cim culminant del massís.

PDF Prades Cultural

HISTÒRIA

Prades des de la prehistòria al final de l’antiguitat

Les Muntanyes de Prades han estat des de la Prehistòria una zona poblada, tal i com demostren les troballes tan de tallers de sílex de superfície com els procedents de coves i inclús vestigis de pintures rupestres del anomenat Art Llevantí.

Al municipi de Prades es localitzen tallers de sílex a l’aire lliure a les Gritelles i al Pla de la Guàrdia entre altres, que s’han relacionat amb establiments neolítics dedicats a l’agricultura i la ramaderia. Entre el Neolític i l’Edat de Bronze daten la majoria d’aquest tipus de jaciments arqueològics, en bona part situats en abrics naturals existents en el relleu triàsic del massís muntanyós.

A uns mil metres del centre urbà de Prades trobem la Cova del Cisterer, al barranc dels Bassots. Es tracta d’un dels conjunts neolítics més interessants del sud de Catalunya, on es van trobar diversos centenars de peces de sílex i quarsita, destacant ganivets de doble full, puntes, raspadores, buriles, percussors etc., junt amb fragments de gots de ceràmica de cocció reductora.

Als Segalassos trobem un altre jaciment neolític i a l’ermita de l’Abellera, paratge de excepcional bellesa, també es van localitzar restes arqueològiques d’aquest període prehistòric, així com a la vora de la cova del General.

Pel que fa a vestigis del Bronze Final – Primera Edat de Ferro s’han trobat restes de ceràmica acanalada al Coll de les Forquetes, associats a un fons de cabanya.

Les restes de època ibèrica i romana tenen els seus exponents en la partida dels Rossinyols, on s’han trobat monedes ibèriques del segle II junt amb peces de molí i alguns fragments de ceràmica d’aquesta època. Segons referències orals recollides per I. Planas, als Plans de Prades es van descobrir restes de ceràmica i mosaics d’època romana.

DSCF7275
DSCF7195